سئوالات متداول

رفاه کارت

1.چگونه می توان رفاه کارت را تهیه کرد ؟

با تکمیل فرم صدور رفاه کارت ( که در همین سامانه قابل مشاهده و چاپ است) و ارسال آن از طریق پست سفارشی به آدرس شرکت تعاونی و یا با مراجعه به شرکت تعاونی (واحد رفاه کارت) و تکمیل فرم در خواست رفاه کارت امکان تهیه رفاه کارت وجود دارد .

2.آیا مبلغی برای درخواست رفاه کارت باید پرداخت کرد ؟

 از متقاضیانی که قبلاً رفاه کارت خود را مفقود کرده ویا کارت خود را مرجوع کرده باشند، در صورت درخواست کارت مجدد مبلغ 000/50ریال از فیش حقوقی کسر خواهد شد.

3.رفاه کارت چگونه کارتی می باشد ؟

این کارت فقط مخصوص خرید کالای اقساطی از فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه و شرکت های طرف قرار داد با رفاه می باشد.

4.رفاه کارت چگونه شارژ می شود ؟

با تکمیل فرم شارژ رفاه کارت ( که در همین سامانه قابل مشاهده و چاپ است) و ارسال آن از طریق پست سفارشی به آدرس شرکت تعاونی و یا با مراجعه به شرکت تعاونی (واحد رفاه کارت) و تکمیل فرم شارژ رفاه کارت امکان شارژ کارت وجود دارد.   

5.چگونه می توان از شارژ شدن رفاه کارت اطلاع کسب کرد ؟

پس از وصول فرم درخواست و شارژ نمودن مبلغ تسهیلات از سوی شرکت فروشگاه‌های رفاه، مراتب از  طریق ارسال پیامک به تلفن همراه متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

6.آیا برای استفاده از تسهیلات رفاه کارت باید عضو تعاونی شد ؟

خیر

7.رفاه کارت را دریافت کردم ولی مبلغی در آن شارژ نشده ؟

رفاه کارت تحویلی در مرحله نخست فاقد شارژ است و پس از تکمیل و ارسال وکالت‌نامه کسر از حقوق متقاضی امکان شارژ کارت وجود دارد.

 

  8.آیا  مبلغ  رفاه کارت را می توان به صورت وام نقدی دریافت کرد ؟  

خیر . رفاه کارت فقط برای خرید کالای اقساطی از فروشگاه های زنجیره ای رفاه و شرکت های طرف قرارداد با شرکت رفاه می باشد .

  9. آیا  می توان مبلغ داخل رفاه کارت را از طریق بانک و دستگاه عابر بانک دریافت کرد ؟  

خیر . مبلغ شارژ شده فقط برای خرید کالای اقساطی از فروشگاه های زنجیره ای رفاه و شرکت های طرف قرار داد با شرکت رفاه می باشد .

  10. در خصو ص میزان شارژ رفاه کارت به چه نحوی عمل شده است در اغلب موارد کمتر از میزان درخواستی اعضاء می باشد ؟

مبنای شارژ رفاه کارت براساس تقاضای شخص و متناسب با توان پرداخت اقساط متقاضی مندرج در فیش حقوقی متقاضی می‌باشد و در صورتی‌که توان باز پرداخت اقساط از مبلغ تقاضا کمتر باشد، مبلغ تسهیلات کمتری تعلق می‌گیرد.

11.مهلت زمانی برای استفاده از شارژ رفاه کارت چقدر می باشد ؟

محدودیت زمانی برای آن پیش بینی نشده است ولی توصیه می گردد فقط در موقع نیاز به خرید مبادرت به در خواست شارژ گردد.

12.آیا رفاه کارت را در همه فروشگاه ها و ارگان ها می توان استفاده کرد ؟

  رفاه کارت فقط برای خرید کالای اقساطی از فروشگاه های زنجیره ای رفاه و شرکت های طرف قرارداد با شرکت رفاه می باشد .

13.آیا به غیر از فروشگاه های رفاه می توان با کارت رفاه از جای دیگری هم خرید کرد ؟ توضیح دهید ؟

بله با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت رفاه به آدرس www.refah.ir  که در سایت شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین قابل بازخوانی است می‌توان آدرس سایر فروشگاههای طرف قرارداد با شرکت رفاه را به تفکیک در هر شهرستان ملاحظه و با مراجعه به این مراکز از خدمات متفاوتی از جمله خدمات شرکتهای هواپیمایی و.... استفاده نمود.

    14.                 مبلغ  000       /000/60 میلیون ریال تقاضای شارژ کرده بوده ام 000/000/30 میلیون ریال شارژ شده علت چه می باشد ؟      

بدلیل اینکه میزان اقساط ماهیانه تسهیلات 60 میلیون ریالی  بالغ بر 000/100/5 ریال بوده و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از کسر اقساط بیش از 000/000/3 ریال خودداری میکند، لذا سقف تسهیلات تا مبلغ 30 میلیون ریال کاهش یافته است.   

  15.مبلغ در خواستی من000/000  /10ریال شارژ شده آیا می توان  آن را کاهش داد و000/000/5ریال منظور کنید ؟

با تکمیل فرم تغییر مبلغ تسهیلات رفاه کارت ( که در همین سامانه قابل مشاهده و چاپ است) و ارسال آن از طریق پست سفارشی به آدرس شرکت تعاونی و یا با مراجعه به شرکت تعاونی (واحد رفاه کارت) و تکمیل فرم در خواست تغییر مبلغ تسهیلات میتوان مبلغ تسهیلات را کاهش ویا افزایش داد.

16.آیا مبلغ شارژ شده رفاه کارت را استفاده نکنیم سودی به آن تعلق می گیرد ؟

خیر

17.رمز رفاه کارت را فراموش کردم راهنمایی کنید ؟

رمز رفاه کارت را اگر تغییر نداده اید عدد چهار رقمی (1111) رمز رفاه کارت شما می باشد. در صورتیکه دارنده کارت رمز خود را تغییر داده و آنرا فراموش نموده باشد، متقاضی بایستی با در دست داشتن رفاه کارت و کارت ملی به فروشگاه مرکزی استان مراجعه نماید.

18.آیا در فروشگاه رفاه هر کالایی که خواسته باشیم چه ایرانی و چه خارجی می توان خریداری کرد ؟

بله. طی قراردادی که با شرکت رفاه به امضاء رسیده هر کالایی چه ایرانی چه خارجی را می توان تهیه کرد

19.آیا کالایی که از رفاه خریداری می شود تخفیف هم برای آن لحاظ می شود ؟

برابر بررسی به عمل آمده کالاهای فروشگاه رفاه نسبت به سابر فروشگاه‌های مشابه ارزان تر می باشد.

20.اگررفاه کارت را نخواسته باشیم می توانیم عودت دهیم ؟

بله. با تکمیل فرم ابطال رفاه کارت ( که در همین سامانه قابل مشاهده و چاپ است) و ارسال آن از طریق پست سفارشی به آدرس شرکت تعاونی و یا با مراجعه به شرکت تعاونی (واحد رفاه کارت) و تکمیل فرم در خواست  ابطال، میتوان رفاه کارت را عودت داد.   

 

21.رفاه کارت من شارژ شده ولی به خاطر مشکلات خاصی قادر به استفاده نمی باشم و می خواهم انصراف بدهم ؟

با تکمیل فرم انصراف رفاه کارت ( که در همین سامانه قابل مشاهده و چاپ است) و ارسال آن از طریق پست سفارشی به آدرس شرکت تعاونی و یا با مراجعه به شرکت تعاونی (واحد رفاه کارت) و تکمیل فرم انصراف میتوان از دریافت تسهیلات انصراف داد.

22.با در خواست انصراف مبلغ کسر شده چه مقدار طول می کشد تا به حسابم ریخته شود ؟

بین دو ماه تا حد اکثر سه ماه

23.آیا پس از پایان یافتن اقساط رفاه کارت می توان مجدداً درخواست شارژ کارت را داد یا خیر ؟

بله با پایان یافتن اقساط امکان شارژ مجدد وجود دارد

24.اگر رفاه کارت شارژ شد ولی دارنده رفاه کارت خرید نکند اقساط کسر نمی شود ؟

به محض در خواست شارژ رفاه کارت به میزان شارژ ، اقساط در 12 قسط کسر می شود ( چه خرید صورت بگیرد یا خرید صورت نگیرد ) لذا در زمان نیاز به خرید نسبت به درخواست شارژ اقدام گردد